Loading...

Som noget nyt tilbyder jeg nu individuel coaching!

Mange af mine klienter oplever alt alt for lang ventetid i det etablerede offentlige system, og kommer derfor ind i yderligere stress, angst og depressionstilstand. Nogen gange med selvskade til følge.

 

Det kan jeg ikke bære!

 

Derfor tilbyder jeg nu, at du kan få individuel coaching til dig og din familie.

 

Coachingen bygger på NLP-teknikker og også direkte anvendelige redskaber relateret til ADHD-pædagogik, således at ADHD gøres til en ven og ikke en fjende.

Den individuelle coaching kan hjælpe dig med

* at slippe dårlige mønstre.

* manglende lyst og motivation til at komme igang med dagligdagsopgaver

* overspisning/underspisning

* vrede og ud ad reagerende adfærd

* dårligt selvværd

* traumer, der fylder

* selvskade

* stress

* skolevægring

* følelsen af at være blevet svigtet

* bedre nattesøvn

* bedre og mere udbytte i læringssituationer

 

Jeg ved, at mange af mine klienter har brug for hjælp til netop det -nu og her!

Jeg ved også at mange af mine klienter ikke kan få hjælp til deres børn, i form af samtaleterapi med en psykolog. 

Min erfaring viser mig, at børn sagtens kan profitere af samtale - og endda rigtig godt. Forældrene får ofte at vide, at de skal ændre adfærd overfor barnet, men det ændrer jo ikke barnets traumatiske oplevelser fra f.eks skolegården eller en magtanvendelse. Her er det barnet, der skal have den direkte hjælp.

 

NLP er helt kort fortalt en psykologisk retning, der har sin oprindelse i begyndelsen af 1970´ erne i USA.  NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering.

  • Neuro , fordi den bygger på en viden om vores nervesystem og hjernen.
  • Lingvistisk , fordi den arbejder med vores sproglige forståelse.
  • Programmering , fordi den psykologiske retning antager, at vi ved hjælp af indre billeder og lyde, indre dialog og fornemmelser så at sige “programmerer” os selv til at være enten ressourcefyldte eller drænede for energi, glade eller deprimerede osv. Og også fordi vi gennem enkle teknikker kan “omprogrammere” os selv.

NLP er en coaching og terapiretning, der er udviklet i 1970’erne af psykolog og gestaltterapeut Richard Bandler og sprogforsker John Grinder.

I NLP arbejder vi med de sprog- og tankemønstre, der præger dig og definerer den måde, du oplever og møder verden på. NLP er først og fremmest et kommunikationsredskab, der skaber forandring gennem bevidstheden om, at måden hvorpå du –bevidst eller ubevidst- italesætter dig selv og din omverden, har en direkte indflydelse på din egen og andres adfærd. Nogle kalder NLP for ”sindets sprog”, mens andre definerer NLP som en ”beskrivelsen af metoder til, hvordan du kan opnå succes med lige det, du har lyst til”.

NLP trækker på en række anerkendte og veldokumenterede terapiformer, bl.a. gestaltterapi, samtaleterapi og hypnoseterapi. I Danmark har NLP’en udviklet sig i en mere terapeutisk retning end i USA, og vi har i høj grad fokus på effektive redskaber og udvikling drevet af dit eget ønske om forandring i det tempo, du er parat til.

Coachingen foregår online på zoom, så du kan sidde i trygge rammer derhjemme, eller mens du er på farten. Det eneste jeg kræver, er at du sidder uforstyrret, så vi kan snakke sammen frit.

 

Du tilmelder dig lige Her

Betaler du for alle 5 sessioner på i én samlet betaling, får du hver session til kroner 895,-. Vælger du at betale i rater, hvilket du er velkommen til, lægger jeg 20% på hvis du betaler over 5 gange, og 25% på, hvis du betaler over 8 gange.